Az élelmiszerbiztonsági rendszert a Microse Kft. munkacsoportja teljes körűen, minden termékre kidolgozta.
A technológiai folyamat az alapanyagok átvételétől a termékek csomagolásán keresztül, a tárolást követő kiszállításáig tart.
Az anyagok és a technológiai folyamat vizsgálata során a HACCP elemzés kitért a lehetséges
biológiai/mikrobiológiai,
kémiai,
és fizikai veszélyek
azonosítására, elemzésére és a helyesbítésükre, megelőzésükre alkalmas eljárások kidolgozására.

A Microse Kft élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos célkitűzéseit HACCP politikában rögzítette, melyet a szervezet minden szintjén megismertetett. A Microse Kft vezetése és dolgozói mindent elkövetnek, hogy:

  • Az általunk gyártott termékek biztonságának növelése érdekében kiépített HACCP rendszert a vonatkozó előírásoknak megfelelően alkalmazzák.
  • A HACCP rendszer alkalmazásával biztosítsák mind a termékre, mind a dolgozókra vonatkozó higiéniai előírások maximális betartását.
  • A HACCP rendszer számukra olyan módszert jelentsen, mely megelőző hatása miatt eszköze lehet a vevői reklamációk csökkentésének, a vevői bizalom növelésének.
  • A Microse Kft rendszeresen képezi a munkatársakat a HACCP rendszer elméleti és gyakorlati használatára.
  • A HACCP rendszer felelősségteljes működtetéséért minden dolgozó egyéni felelősséggel is tartozik.

Elismerjük, hogy a HACCP rendszer hatékony alkalmazása a minőségügyi rendszer fejlesztésének első lépése, és a rendszer hatékony alkalmazásával - a megfelelő ellenőrzések beiktatásával és a feleslegesek megszűntetésével - cégünk üzleti megítélése és eredményei javulhatnak.